Investeringsfastigheter.se

Denna hemsida är skapad av Verksamhetslokaler.se, som är en av Sveriges största portaler för kommersiella lokaler. Skicka ett mail till vip@verksamhetslokaler.se om du ska hyra ut lokaler.

Företagsfastighet till försäljning i Ängelholm

bostadsfastighet i Ängelholm till försäljning

Bostadsfastighet till salu i Ängelholm, Hjärnarp

På natursköna Hallandsåsen ligger detta område på Diligensvägen, med Margaretetorps gästgivaregård som granne. Norr om området reser sig åsen med skogs- och hagmark. Söderut öppnar sig slätten med sina odlade fält. Här har man en mycket vacker utsikt över slätten mot sydväst.

Den totala arealen är 974 kvm och omges av befintlig blandad bebyggelse med bostäder, service och arbetsplatser.

Ett förslag på att bygga parhus och ett hus i suterräng har tagits fram, som fördelar sig på 16 tomter. Den totala BTA-ytan är 3 657 kvm.